Vi i styrelsen är

Ordförande/Kassör
Zenita Kristiansson
Gjuteribacken 6B
070-810 29 59

Sekreterare
Erik Fröman
Gjuteribacken 6A


Fastighetsansvarig
Roger Mångs
Gjuteribacken 4A
070-949 26 80


Kommunikationsansvarig

Ylva Landerfors
Gjuteribacken 6C


Suppleant
Pontus Zsebö
Gjuteribacken 6C

Magnus Faxing
Gjuteribacken 6C
Vår mail är info@berghallen15.se  eller brevlådan i port 6B


Uppdaterat 2018-03-05