Vi i styrelsen är

Ordförande
Zenita Kristiansson
Gjuteribacken 6B
070-810 29 59

Kassör
Gabriel Abou Khalil
Gjuteribacken 4C


Sekreterare
Emma Runestig
Gjuteribacken 4B


Fastighetsansvarig
Daniel Pettersson
Gjuteribacken 4B


Kommunikationsansvarig

Jonas Kettunen
Gjuteribacken 4B
Vår mail är info@berghallen15.se 


Uppdaterat 2020-04-17