Vi i styrelsen är

Ordförande
Ylva Landerfors Nordqvist
Gjuteribacken 6C

Kassör
Jonas Kettunen
Gjuteribacken 4B

Kommunikationsansvarig

Mikael Käll 
Gjuteribacken 4A


Sekreterare
Emma Runestig
Gjuteribacken 4B


Fastighetsansvarig
Peter Tamfeldt
Gjuteribacken 4B

Ledamot
Pontus Granlund
Gjuteribacken 4B


Suppleanter
Sigge Sonerud 
Gjuteribacken 6B

Betiel Amanuel
Gjuteribacken 4B


Vår mail är info@berghallen15.se 


Uppdaterat 2021-01-28