Vi i styrelsen är

Ordförande
Zenita Kristiansson
Gjuteribacken 6B
070-810 29 59

Sekreterare
Kerttu Wohlfarth Helenius
Gjuteribacken 6B


Fastighetsansvarig
Peter Tamfelt
Gjuteribacken 4B
070-374 34 14


Kassör
Marcus Nylund
Gjuteribacken 4A


Kommunikationsansvarig

Peter Tamfelt
Gjuteribacken 4B


Suppleant
Malin Jilkén
Gjuteribacken 6C


Vår mail är info@berghallen15.se  eller brevlådan i port 6B


Uppdaterat 2017-03-01