Om något händer:

Vilka ska vi kontakta?


I första hand
Kontakta alltid Fastighetsansvarig i föreningen (även under icke ordinarie arbetstid).

Göra en felanmälan till info@berghallen15.seI andra hand
Kontakta P.O.S. Fastighetsservice som Brf Berghällen 15 har anlitat för all teknisk hjälp i våra fastigheter.

P.O.S. Fastighetsservice öppettider
Måndag – fredag Kl. 08.00 - 10.00

TELEFON Stockholm
08– 660 14 31

Länk till ordinarie felanmälan
P.O.S.Felanmälan

Vid akuta fel som uppstår
på icke ordinarie arbetstid (16.00-07.00)
samt helger och som kräver omedelbar åtgärd.

JOURTELEFON
Stockholm:Dygnet Runt Service 
Fastighetsjour AB 08-18 70 00  

OBS!
Ring inte journummer utan att kontakta någon i styrelsen, då det tillkommer höga kostnader att använda jour som kommer att belastas föreningen eller lägenhetsinnehavaren beroende på fel.Uppdaterat 2022-02-13